LIDER W BRANŻY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


Zapraszamy do naszego biura

GRUPA MUR-BETON
ul. Plac Wolności 7
40-078 Katowice
Poniedziałek i Czwartek
7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Piątek
7:00 - 15:00

tel. (+48 32) 25 71 594
fax. (+48 32) 205 06 39

Napisz do nas


   ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Na tej stronie pragniemy Państwu przedstawić ofertę naszej firmy na zarządzanie i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi jak i prywatnymi kamienicami. Przedstawiona oferta jest zarysem proponowanych przez nas usług. Aby dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt.

(0 - 32) 25 - 71 - 594

murbeton@murbeton.com

 

   OFERTA NA ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

OFERTA
na świadczenie usług zarządzania i administrowania dla

Wspólnot Mieszkaniowych

Grupa MUR-BETON każdą administrowaną i zarządzaną nieruchomość traktuje bardzo indywidualnie i podmiotowo, w maksymalny sposób dopasowując swoją ofertę do oczekiwań właścicieli nieruchomości. Zawsze dążymy do podnoszenia standardów naszego działania, zapewniając nieruchomości dobry stan techniczny i estetyczny, natomiast ich właścicielom redukcję ponoszonych kosztów i całkowitą satysfakcję.

Do zakresu naszych obowiązków należeć będzie :

 • przejęcie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Wspólnoty,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie należności i prowadzenie rozliczeń za dostawę mediów dostarczanych bezpośrednio do lokali,
 • pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej,
 • stały dyżur działu technicznego dla usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej,
 • nadzór nad wykonywanymi remontami zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali,
 • windykacja należności stanowiących pożytki i innych przychodów nieruchomości wspólnej,
 • dozór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń w budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia,
 • przedłożenie do końca lutego każdego roku sprawozdania rzeczowego i finansowego za ostatni ustawowy okres rozliczeniowy,
 • wykonanie obowiązków wynikających z ustawy"Prawo budowlane" w celu zapewnienia należytego utrzymania nieruchomości,

Bezpieczeństwo naszych działań gwarantowane jest nie tylko przez najwyższy poziom wiedzy merytorycznej i doświadczenie naszych pracowników, ale także asekuruje je kompleksowa polisa ubezpieczenia OC.

Ofertę zarządzania naszej firmy wyróżnia jej kompletność. Korzystając z naszych usług uzyskujecie Państwo komfort współpracy z indywidualnym zarządcą, który ma wsparcie stabilnej firmy posiadającej w swojej strukturze fachowców różnych branż.

 • Pełnomocnictwo
 •  

  CERTYFIKAT

  ISO 9001:2000

  Laureat I edycji

  Renowacje 2002
  ZŁOTY PORTAL